Vattenavstängning 4 april

Vattenavstängning på området

Det skall bytas en läckande huvudvattenkran i en fastighet måndagen den 4/4.

Vattnet kommer därför att stängas av för alla boende på området. Avstängningen kommer att inledas klockan 09:00 och arbetet beräknas vara klart senast 13.

Beklagar att det blir lite besvärligt för alla i området men hoppas ni har överseende med detta.

Tack för visad förståelse.

Mvh
Styrelsen

Kontaktperson
Heléne Carlsson
Uardavägen 18 G

Parkeringsdekaler

Som styrelsen informerade om i februari har nya parkeringsdekaler beställts för den kommande perioden.
Då parkeringsreglerna ändras något för att t.ex. motverka långtidsuppställning kommer dekalerna delas ut i Kvartersgården vid tre tillfällen under vecka 12.

Måndag 21:e mars kl 18-19
Torsdag 24:e mars kl 18-19
Söndag 27:e mars kl 16-17

Parkeringsregler

  • Parkeringsdekal ska placeras så att den är väl synlig genom framrutan.
  • Parkering får ske högst 30 dagar i följd dvs. bilen ska flyttas minst var 30:e dag.
  • På våra tre parkeringsområden gäller följande:

                ·  Fordon med parkeringsdekal får endast stå på markerad plats.
                ·  Fordon utan parkeringsdekal får stå på markerad plats i max 30 min. 
                ·  Ingen parkering är tillåten utanför markerad plats.

  • Inne på området gäller följande:

                 ·  Fordon med parkeringsdekal får stå max 30 min för i och urlastning. Tiden kontrolleras av Aimo Park med ventilkontroll, dvs. de noterar däckventilernas position och återkommer sedan efter 30 minuter. 

  • Vid kontrollavgifter finns instruktioner skrivet på själva kontrollavgiften. Styrelsen involverar sig inte i hanteringen av dessa eller eventuella överklaganden.  
  • Varje fastighet får fyra parkeringsdekaler. Dessa kan användas både av de boende och tillfälliga gäster.
  • Endast trafikdugligt fordon får uppställas på parkeringen.

// Styrelsen

Infobrev februari

Informationsbrev till boende på Spexaren
Hej alla boende på Spexaren. Här kommer lite kort info att ta del av:

Stöld av bildelar
Det har kommit till vår kännedom att det har förekommit stöld av
bildelar på våra parkeringar. Vi ber alla att vara uppmärksamma och att
också parkera i garagen i så stor utsträckning som möjligt.

Silverfisk
Det finns många på området som säger att de har fått problem med
silverfisk i sina fastigheter. Det finns också en större variant med långa
ben och känselspröt. Silverfisk räknas som ett skadedjur. Kontakta
lämpligt bolag av eget val för skadedjursbekämpning om ni anser att ni
har problem med detta djur.

Parkeringsdekaler
Parkeringsdekalerna håller på att löpa ut. Nya dekaler är därför beställda.
Vi kommer gå ut med mer information om de nya parkeringsdekalerna
och när utdelning kommer ske när det närmar sig.

Motioner inför årsmöte
Årsmötet närmar sig och det kommer hållas någon gång i april. Vi
kommer ut med mer info om exakt datum inom kort. Om man vill lämna
in en motion så ska denna vara styrelsen tillhanda senast den 28/2,
antingen via postlådan vid Samfällighetslokalen eller via mail till
styrelsen.

Parkslide – invasiv växt

Det har kommit till vår kännedom att vi har en invasiv växt på området som heter Parkslide. Rötterna på denna växt utsöndrar ett gift som dödar andra växter och den sprider sig med underjordiska löpare. Det är väldigt viktigt att dessa dras upp med hela roten.
OBS! Den får absolut inte läggas i kompost eller i containern på området. Den ska läggas i en plastpåse och slängas bland de vanliga soporna.
Om du hittar växten i din trädgård så meddela gärna grannar så att ni tillsammans kan vara uppmärksamma. Sök gärna på växten för att se bilder. Här är det viktigt att vi hjälps åt så att växten inte får sprida sig i området.
Vi ber alla att läsa på om denna växt på Naturvårdsverkets hemsida och försäkra sig om att den inte finns i just er trädgård.