Yttre fastighetsmiljö

Hängrännor

Hängrännor och stuprör är samfälld egendom. Alla vattenavledande hängrännor runt taket behöver rensas då och då eftersom de snabbt fylls med smuts och stoft från takpannorna. Om det uppstår stopp i dagvattenledningarna nedanför stuprören är det föreningen som utför nödvändiga reparationer, dock har inte föreningen möjlighet att rengöra rännorna.

Takbeläggning

Några boende har bytt takbeläggning (tex inför montering av solpaneler). Om utseendet ändras behöver man söka bygglov hos Lunds kommun inför bytet.

Målade ytor

Fönster, plank, förråd med mera inom området är från början målade i några bestämda färgnyanser. De lasyrfärger som använts kan man köpa hos Bengtssons Färgtema på Bondevägen. Om du talar om att du bor på Spexaren plockar de fram recepten på ”våra” färger och blandar till rätt nyans. Styrelsen vill också rekommendera medlemmarna att inte avvika från de färger som ursprungligen använts på området då vårt område annars riskerar att bli väldigt rörigt.

Tomtgränser

Det är ibland oklart var tomtgränserna går och det kan vara svårt att hitta de nedgrävda markörerna. Styrelsen har vissa tomtgränskartor. Om du planerar att bygga något på din tomt så är du själv ansvarig att se till att din byggnation håller sig innanför tomtgränsen.

Klotter/skadegörelse

Området har i perioder varit utsatt för klotterangrepp, men en snabb sanering motverkar uppkomsten av klotter. Kontakta styrelsen, som ansvarar för klottersanering, om du upptäcker klotter eller annan skadegörelse.

Krypgrund

De som äger en gavelfastighet i en länga med krypgrund har en nedstigningslucka till krypgrunden i den nedre klädkammaren. Föreningen har servitut på tillträde till krypgrunden om så erfordras.