Infobrev september 2022

Hej alla boende på Spexaren. Här kommer lite kort info att ta del av:

 • OBS! Fjärrvärmearbeten

Som vi tidigare informerat om så uppstod en läcka i fjärrvärmesystemet vid kvartersgården för några veckor sedan. De läckande rören ägs och hanteras av Kraftringen, och de har tagit på sig ansvaret för läckan. Tyvärr blev det vissa fuktskador i krypgrund och förråd som saneras nu.  

Kraftringen har gjort en plan för hur ledningarna ska repareras och återställas. Från kvartersgården går idag tre ledningar ut till olika delar av området. Kraftringen kommer att byta första biten av dessa tre ledningar vilket gör att de kommer att gräva på entrésidan och båda gavlarna av kvartersgården. Arbetet kommer inledas torsdag eller fredag denna vecka (8-9 september) och pågå drygt en månad framöver. Det kommer under denna tid inte gå att passera med fordon framför kvartersgården, men de boende på Sångarevägen 22 kommer att kunna ta sig till sina entréer.

Inkoppling av de nya rören planeras till tisdagen den 4 oktober, då all värme till området kommer vara avstängd. Mer information om denna avstängning kommer Kraftringen skicka ut via SMS till de som anmält sig till detta.

 • Häckar och buskar

Vi vill uppmärksamma alla på att häckar/buskar/träd som hänger och växer utanför egen mark ut på samfällighetens mark måste klippas. Detta dels för att sikten inte ska skymmas för de som rör sig på området, dels för att fallfrukt inte ska ramla ner på mark som inte tillhör trädet.

 • Hjärtstartare

Utifrån att det inkommit en förfrågan till styrelsen gällande införskaffande av hjärtstartare så vill styrelsen informera att det finns en register över vart hjärtstartare finns tillgängliga i vårt närområde.
Hjärtstartarregistret (hjartstartarregistret.se)
På Spexaren finns det en hjärtstartare hos Stefan Nilsson (Sångarevägen 16E) vilken han även informerat om på Spexarens Facebook-grupp. Är Stefan hemma så hjälper han till vid en händelse.
Samtidigt så gäller det att komma ihåg att ringa 112 för ytterligare hjälp.

 • Cykeltrafik på området
  Det är hög hastighet på vår cykeltrafik på området. Detta gäller elcyklar, elsparkcyklar såväl som vanlig cykel. Vi vet att det är många som inte bor på området som passerar men vi vill ändå vädja om att i alla fall boende på området försöker tänka på att sin hastighet och sänker den något.
 • Parkering
  Vi vet att det under dagarna står bilar parkerade här som inte är hemmavarande på området och som efter arbetstid lämnar parkeringen. Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att sälja eller hyra ut parkeringsplats med hjälp av parkeringsdekal. Parkeringsplatserna är ämnade för boende på området och våra tillfälliga gäster.
 • Biltvätt
  Vi ser gärna att biltvätt på området undviks. Det finns ingen lag som förbjuder dig att tvätta bilen hemma men däremot är det olagligt att släppa ut orenat avloppsvatten i naturen. Detta gör det svårt att tvätta bilen hemma utan att överträda regler. Utsläpp av avloppsvatten regleras i Miljöbalken. För att tvätta bilen lagligt görs det bäst i automattvättar eller på särskilda platser för biltvätt. På dessa platser finns det oljeavskiljare och reningsverk som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet når det allmänna avloppsnätet.
 • Garageportar
  Det har kommit till vår kännedom att vissa har problem att låsa sin port i garaget. Vi ber därför alla att se över sin garageport och anmäler till styrelsen snarast möjligt om det är problem. Vi i styrelsen kommer försöka gå runt och rycka i portarna för att se om vi hittar någon öppen port.
 • Garageinstallationer
  Om man som boende ska installera något i garagen, exempelvis belysning, så finns det regler kring detta. Se vidare information om detta på hemsidan.
 • Elbilsinstallationer
  Om man är intresserad av att skaffa elbil eller har frågor kring hur det fungerar idag så finns utökad information om detta på hemsidan.
 • Vattenavgift
  Vi har fått lite frågor kring hur vattenavgiften beräknas. Här följer en beskrivning av hur det går till:

Respektive fastighet läser av sin förbrukning vid årsskiftet. I händelse av trasig mätare görs en schablondebitering baserad på tidigare års förbrukning och i samråd med respektive fastighetsägare. Vi kan därmed summera den totala förbrukningen på området.

Kostnaden baseras på VA-Syds fakturor under kalenderåret. De fakturerar varannan månad. VA-Syd använder en beräknad förbrukning för att debitera mellan avläsnings tillfällen. Kostnaden som respektive fastighetsägare betalar är alltså baserat på fastighetens andel av den uppmätta totala förbrukningen och därmed av beloppen som samfälligheten har betalat.

Notera då att VA-Syds beräknade förbrukning kan vara både högre och lägre än den faktiska förbrukningen. Detta justeras dock vid nästa avläsnings tillfälle. Om VA-Syd har preliminär debiterat mindre än vår förbrukning, då faktisk förbrukning debiteras. Eller tvärtom i händelse att de har debiterat högre förbrukning än vi har gjort av med.

Ur respektive medlems perspektiv kan alltså vattnet bli ”för dyrt” ett år, men då blir det extra billigt året efter (eller tvärtom), eftersom VA-Syd för tillfället har annan avstämningspunkt än samfälligheten. Normalt är skillnaderna mellan åren mycket små och VA-Syds beräknade förbrukning stämmer mycket väl.

Det är dock värt att notera att vi aldrig har nån exakt matchning då vi inte läser av mätarna vid samma tillfälle. Under 2020 och 2021 har de däremot inte alls hängt med i de svängningar som social distansering och hemarbete har skapat.

 • Mailadress
  Om du vill ha dessa mejl till annan mejladress eller om du eller din respektive saknar utskick så kan ni anmäla detta till styrelsen så ser vi till att utskick hamnar på rätt plats. 

Om ni har frågor, synpunkter eller idéer är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen.

Mest fördelaktigt når ni oss via mail: styrelse@spexaren.info

Om det inte är riktigt brådskande saker så är intentionen att behandla frågan nästkommande styrelsemöte.

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen