Månadsavgift

Medlemmar i samfällighetsföreningen betalar en avgift till föreningen i förskott varje månad. Inbetalningsinformation skickas ut via mail. Vid behov kan inbetalningslappar för månadsavgifter delas ut. Avgiften är 1200 kr per månad (mars 2020) och går bland annat till föreningens:

  • kostnader för förvaltning av t ex skötsel av områden och gator, snöröjning
  • avgifter för kabel-tv, internet, containertömning och vattenförbrukning
  • underhåll av Kvartersgård, garage och lekplatser
  • belysning vid garage och på området i övrigt