Månadsavgift

Medlemmar i samfällighetsföreningen betalar en avgift till föreningen i förskott varje månad. Inbetalningsinformation skickas ut via mail. Vid behov kan inbetalningslappar för månadsavgifter delas ut. Avgiften är 1450 kr per månad (från juli 2023) och går bland annat till föreningens:

  • kostnader för förvaltning av t ex skötsel av områden och gator, snöröjning
  • avgifter för kabel-tv, internet, containertömning och
  • underhåll av Kvartersgård, garage och lekplatser
  • belysning vid parkeringar, garage och på området i övrigt
  • 200 kr av avgiften är en preliminär avgift för vattenförbrukning (avläses och justeras en gång per år)