Ombyggnation

Vid byggnation eller förändring av byggnation på din fastighet är du skyldig att följa regler som finns från Lunds kommun och söka bygglov/tillstånd i vissa fall.  Om byggnation ska göras nära tomtgräns kan grannens tillstånd behövas, tänk också på att samfälligheten är granne till din tomt. Du är också skyldig att själv säkerställa att eventuell nybyggnation eller staket håller sig innanför tomtgränsen.

Om du ska bygga om din fastighet på ett sätt som påverkar föreningens gemensamma ledningsnät, är du skyldig att kontakta styrelsen i förväg för godkännande (se även avsnitt om Stopp i avlopp). Är du osäker på om ledningsnätet påverkas ber vi dig att kontakta styrelsen.

Ett vanligt problem i samband med byggnationer eller renoveringar är att någon kopplar isär tv-uttag eller liknande. Detta får endast göras korta stunder eftersom tv-signalen då i många fall försvinner för grannarna. Tv-uttagen är nämligen kopplade efter varandra i 2-4 fastigheter