Samfällighetens administration

Genom ditt fastighetsköp har du blivit medlem i Samfällighetsföreningen Spexaren. Alla fastighetsägare i Kvarteret Spexaren är medlemmar i föreningen som bildades 1977 och som omfattar 182 medlemsfastigheter.

En samfällighetsförenings verksamhet regleras genom en särskild lag. En sådan förening får inte syssla med andra frågor än dem den bildats för att sköta. Vår förenings uppgift omfattar

  • verksamhetsförvaltning av grönområden, lekplatser, parkeringsplatser och dylikt i området
  • ansvar för Kvartersgården och garagebyggnaderna
  • förvaltning av de ledningar och rör (t ex för avlopp och dagvatten) som samfälligheten äger