Infobrev april 2023

Informationsbrev till boende på Spexaren
Hej alla boende på Spexaren. Här kommer lite kort info att ta del av:

 • Vattenavstängning
  Den 25/4 så kommer vattnet stängas av på hela området. Från kl 08.00 till troligtvis kl 12.00
   
 • Årsmöte
  Den 27/4 kl 19.00 är det dags för årsmöte i Kvarterslokalen. Alla ska ha fått kallelse i sin låda. I år kommer mötet ej hållas digitalt utan det är närvaro i Kvarterslokalen som gäller. Kan ni ej närvara så kan bifogad fullmakt användas.
   
 • Vändzon
  Det finns en liten ”vändzon” där Sångarevägen 18 och Uardavägen 6 möts. Denna yta får under inga omständigheter användas som parkering. En skylt finns vid platsen för att påminna om detta. Anledningen är att ytan används av större utryckningsfordon för att kunna ta ut svängen och komma in på området. Därför får platsen ej vara blockerad av parkerade bilar. Tack för visad förståelse.
   
 • Parkering/uppkörning på gräsmattor
  Parkering på områdets gräsmattor är ej tillåten. Gräsmattorna förstörs mycket som sedan Samfälligheten får lägga pengar på för att reparera.
   
 • Inbrottsförsök
  Vi har haft en del inbrottsförsök den senaste tiden. Vi skulle vilja samla inbrottsstatistik för att se om vi behöver sätta in resurser för att försöka skydda oss ytterligare.
  Om ni har haft inbrott i hus, garage eller bil på vårt område, vänligen skicka ett mail till oss med information om vad som hänt och vilket datum det har skett. Vi är intresserade av händelser som har skett upp till 3 år tillbaka. Tack på förhand.
   

Om ni har frågor, synpunkter eller idéer är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen. Mest fördelaktigt når ni oss via mail: styrelse@spexaren.info. Om det inte är riktigt brådskande saker så är intentionen att behandla frågan nästkommande styrelsemöte.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Infobrev nr 2 februari 2023

 • Vattenavstängning
  Tisdagen den 28/2 så kommer vattnet stängas av på hela området. Från kl 08.00 till troligtvis kl 12.00. Orsaken är byte av huvudkranar i några fastigheter.
   
 • Beskärning av växtlighet på parkeringarna
  Under vecka 9 och 10 planerar Farmartjänst att ta hand om växtligheten på våra parkeringsplatser. Under dessa dagar är det viktigt att ni inte parkerar ända intill buskagen utan håller ca 0,5 meters avstånd. Vi kommer ut med info när vi vet exakt vilka dagar detta gäller.
   
 • Beskärning på området
  Farmartjänst kommer under ett par veckor framåt beskära vår växtlighet i nordöstra delen av vårt område. Vi har delat upp vårt område i olika delar och denna del är först ut i vårt arbete med att föryngra och ta hand om vår växlighet.
   
 • Intresserad av styrelsearbete?
  Det närmar sig ett nytt verksamhetsår. Om ni är intresserade av styrelsearbete så hör av er till valberedningen och sammankallande Fredrik Sensky ( fredrik . sensky @ gmail . com ).
   
 • Motioner
  Vi påminner också om att sista datum för att lämna in motioner inför årsmötet är den 28/2. Årsmötet kommer äga rum den 27/4. Lämna in motionen antingen via postlådan vid samfällighetslokalen eller via mail till styrelsen (se mailadress nedan).
   
 • Inbrott i garage
  Då vi har haft många inbrott i våra garage så kommer anlitad firma (Garageportcenter Skåne) hit på torsdag den 23/2 för att stärka upp våra portar. De kommer börja med tre längor på Uardavägens parkering. När firman är här är det viktigt att inga bilar står i garagen och att det är upplåst från tidig morgon. De berörda fastighetsägarna till första omgången är meddelade.

Infobrev februari 2023

 • Motioner inför årsmöte
  Årsmötet närmar sig och kommer hållas den 27/4. Vi kommer ut med mer info om detta inom kort. Om man vill lämna in en motion så ska denna vara styrelsen tillhanda senast den 28/2, antingen via postlådan vid samfällighetslokalen eller via mail till styrelsen (se mailadress nedan).
   
 • Områdesskötsel
  Vi har nu fått en ny firma för att hantera områdesskötseln på Spexaren. Det är farmartjänst som tar vid igen efter några års uppehåll. Vi hoppas på att detta ska bli bra och att vårt samarbete ska fungera fint.
   
 • Luft i fjärrvärmesystemet
  Vi ber alla att vara uppmärksamma på fjärrvärmeräkningen. Det har kommit till vår kännedom att minst två hushåll har fått väldigt höga värden månadsvis. Kraftringens bedömning är att det har kommit luft i systemet vid avstängning den 4 oktober. Om ni har blivit drabbade av detta, kontakta Kraftringen för åtgärd.
   
 • Inbrott i garage
  Tyvärr har inbrott fortsatt i våra garage om än i mindre omfattning. Vi ber alla vara uppmärksamma och även se till att garagen är ordentligt låsta innan man lämnar sin port. Känn gärna efter en extra gång efter att porten gått igen alternativt låst manuellt. Det finns en teori om hur vissa inbrott kan har skett där aktuellt garage eller närliggande garage har en fjärrstyrd motordriven garageöppnare. Dessa portar är försedda med ett lås som man kan låsa upp och dra ut ett snöre för att frikoppla motorn och öppna porten manuellt. Denna låskolv hade i specifikt fall manipulerats (tex dragits ut någon centimeter) och därefter kunde kolven med snöret dras ut. Sedan är det fritt fram att gå in i garaget samt närliggande.
   
 • Snöröjning på området
  Vi har denna vintersäsong ny firma för snöröjning på området. Vi är medvetna om att det vissa gånger inte blir snöröjt eller saltat så som vi har önskat. Men vi har ständig dialog och hoppas att det med detta kan bli bättre och bättre resultat.

Infobrev september 2022

Hej alla boende på Spexaren. Här kommer lite kort info att ta del av:

 • OBS! Fjärrvärmearbeten

Som vi tidigare informerat om så uppstod en läcka i fjärrvärmesystemet vid kvartersgården för några veckor sedan. De läckande rören ägs och hanteras av Kraftringen, och de har tagit på sig ansvaret för läckan. Tyvärr blev det vissa fuktskador i krypgrund och förråd som saneras nu.  

Kraftringen har gjort en plan för hur ledningarna ska repareras och återställas. Från kvartersgården går idag tre ledningar ut till olika delar av området. Kraftringen kommer att byta första biten av dessa tre ledningar vilket gör att de kommer att gräva på entrésidan och båda gavlarna av kvartersgården. Arbetet kommer inledas torsdag eller fredag denna vecka (8-9 september) och pågå drygt en månad framöver. Det kommer under denna tid inte gå att passera med fordon framför kvartersgården, men de boende på Sångarevägen 22 kommer att kunna ta sig till sina entréer.

Inkoppling av de nya rören planeras till tisdagen den 4 oktober, då all värme till området kommer vara avstängd. Mer information om denna avstängning kommer Kraftringen skicka ut via SMS till de som anmält sig till detta.

 • Häckar och buskar

Vi vill uppmärksamma alla på att häckar/buskar/träd som hänger och växer utanför egen mark ut på samfällighetens mark måste klippas. Detta dels för att sikten inte ska skymmas för de som rör sig på området, dels för att fallfrukt inte ska ramla ner på mark som inte tillhör trädet.

 • Hjärtstartare

Utifrån att det inkommit en förfrågan till styrelsen gällande införskaffande av hjärtstartare så vill styrelsen informera att det finns en register över vart hjärtstartare finns tillgängliga i vårt närområde.
Hjärtstartarregistret (hjartstartarregistret.se)
På Spexaren finns det en hjärtstartare hos Stefan Nilsson (Sångarevägen 16E) vilken han även informerat om på Spexarens Facebook-grupp. Är Stefan hemma så hjälper han till vid en händelse.
Samtidigt så gäller det att komma ihåg att ringa 112 för ytterligare hjälp.

 • Cykeltrafik på området
  Det är hög hastighet på vår cykeltrafik på området. Detta gäller elcyklar, elsparkcyklar såväl som vanlig cykel. Vi vet att det är många som inte bor på området som passerar men vi vill ändå vädja om att i alla fall boende på området försöker tänka på att sin hastighet och sänker den något.
 • Parkering
  Vi vet att det under dagarna står bilar parkerade här som inte är hemmavarande på området och som efter arbetstid lämnar parkeringen. Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att sälja eller hyra ut parkeringsplats med hjälp av parkeringsdekal. Parkeringsplatserna är ämnade för boende på området och våra tillfälliga gäster.
 • Biltvätt
  Vi ser gärna att biltvätt på området undviks. Det finns ingen lag som förbjuder dig att tvätta bilen hemma men däremot är det olagligt att släppa ut orenat avloppsvatten i naturen. Detta gör det svårt att tvätta bilen hemma utan att överträda regler. Utsläpp av avloppsvatten regleras i Miljöbalken. För att tvätta bilen lagligt görs det bäst i automattvättar eller på särskilda platser för biltvätt. På dessa platser finns det oljeavskiljare och reningsverk som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet når det allmänna avloppsnätet.
 • Garageportar
  Det har kommit till vår kännedom att vissa har problem att låsa sin port i garaget. Vi ber därför alla att se över sin garageport och anmäler till styrelsen snarast möjligt om det är problem. Vi i styrelsen kommer försöka gå runt och rycka i portarna för att se om vi hittar någon öppen port.
 • Garageinstallationer
  Om man som boende ska installera något i garagen, exempelvis belysning, så finns det regler kring detta. Se vidare information om detta på hemsidan.
 • Elbilsinstallationer
  Om man är intresserad av att skaffa elbil eller har frågor kring hur det fungerar idag så finns utökad information om detta på hemsidan.
 • Vattenavgift
  Vi har fått lite frågor kring hur vattenavgiften beräknas. Här följer en beskrivning av hur det går till:

Respektive fastighet läser av sin förbrukning vid årsskiftet. I händelse av trasig mätare görs en schablondebitering baserad på tidigare års förbrukning och i samråd med respektive fastighetsägare. Vi kan därmed summera den totala förbrukningen på området.

Kostnaden baseras på VA-Syds fakturor under kalenderåret. De fakturerar varannan månad. VA-Syd använder en beräknad förbrukning för att debitera mellan avläsnings tillfällen. Kostnaden som respektive fastighetsägare betalar är alltså baserat på fastighetens andel av den uppmätta totala förbrukningen och därmed av beloppen som samfälligheten har betalat.

Notera då att VA-Syds beräknade förbrukning kan vara både högre och lägre än den faktiska förbrukningen. Detta justeras dock vid nästa avläsnings tillfälle. Om VA-Syd har preliminär debiterat mindre än vår förbrukning, då faktisk förbrukning debiteras. Eller tvärtom i händelse att de har debiterat högre förbrukning än vi har gjort av med.

Ur respektive medlems perspektiv kan alltså vattnet bli ”för dyrt” ett år, men då blir det extra billigt året efter (eller tvärtom), eftersom VA-Syd för tillfället har annan avstämningspunkt än samfälligheten. Normalt är skillnaderna mellan åren mycket små och VA-Syds beräknade förbrukning stämmer mycket väl.

Det är dock värt att notera att vi aldrig har nån exakt matchning då vi inte läser av mätarna vid samma tillfälle. Under 2020 och 2021 har de däremot inte alls hängt med i de svängningar som social distansering och hemarbete har skapat.

 • Mailadress
  Om du vill ha dessa mejl till annan mejladress eller om du eller din respektive saknar utskick så kan ni anmäla detta till styrelsen så ser vi till att utskick hamnar på rätt plats. 

Om ni har frågor, synpunkter eller idéer är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen.

Mest fördelaktigt når ni oss via mail: styrelse@spexaren.info

Om det inte är riktigt brådskande saker så är intentionen att behandla frågan nästkommande styrelsemöte.

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

Information till boende på Spexaren

 • Renovering av garage Om ni efter att garagen renoverats har problem med garageporten, exempelvis att den är trög, så kan det vara så att den behöver smörjas. Den behöver smörjas med WD-40 som är ett silikonsmörjmedel. Vi har köpt in några som man kan låna. Det finns en i skåpet där avfallspåsarna finns. Det finns även att hämta hemma hos oss styrelsemedlemmar. Om ni efter att ha smörjt er garageport fortfarande har problem så hör av er till styrelsen snarast möjligt. Det är givetvis även ok för er som inte har problem att smörja er garageport som i ett led i vanligt underhåll.
 • Snöröjning Apropå vintertid och snöröjning här på Spexaren, så sker den på morgonen någon gång mellan kl 07.00 – 10.00.
 • Årsmöte Datum för årsmötet är satt till den 22/4 kl 19.00. Senast den 28/2 måste motioner vara styrelsen tillhanda.
 • Hyra lokalen Nu under rådande tider så har styrelsen beslutat att samfällighetslokalen även kan hyras ut för jobbmöten under dagtid. Om man exempelvis är några personer som behöver sitta i möte och inte har någon annanstans att sitta, så hyr vi ut lokalen för 100kr/4h.
 • Parkeringsdekaler: På kortet står adress ”Sångarevägen 26”, detta är adressen till Kvartersgården och det är inget som man behöver bekymra sig över. Dekalerna gäller för Kvarteret Spexaren i Lund.
  På kuvertet står det ett nummer, detta är inte nummer för fastighetsbeteckning utan endastnumrering för att veta att vi har fått ut dekaler till alla fastigheter.
 • Hängrännor: Vi meddelade tidigare att det skulle komma ut en enkät angående skicket på våra hängrännor. Och här kommer den. Vi hade varit väldigt tacksamma om ni alla kan ta er tid att fylla i enkäten för att hjälpa oss med fortsatt arbete. Det är ett litet frågeformulär och tar inte lång tid att besvara. Vänligen klicka på länk https://spexaren.info/enkatoch besvara enkät senast 2018-11-02.
  OBS! Glöm ej att rensa hängrännorna nu när alla löven faller och täpper igen. 
 • Parkslide- invasiv växt: Det har kommit till vår kännedom att vi har en invasiv växt på området som heter Parkslide. Rötterna på denna växt utsöndrar ett gift som dödar andra växter och den sprider sig med underjordiska löpare. Det är väldigt viktigt att dessa dras upp med hela roten.
  OBS! Den får absolut inte läggas i kompost eller i containern på området. Den ska läggas i en plastpåse och slängas bland de vanliga soporna.
  Om du hittar växten i din trädgård så meddela gärna grannar så att ni tillsammans kan vara uppmärksamma. Sök gärna på växten för att se bilder. Här är det viktigt att vi hjälps åt så att växten inte får sprida sig i området.
  Vi ber alla att läsa på om denna växt på Naturvårdsverkets hemsida och försäkra sig om att den inte finns i just er trädgård.
 • Förvaring i garage
  Vi vill än en gång påminna om att det inte är tillåtet att använda garagen som förråd för förvaring av diverse saker. Garagen är till för att användas till bilar och andra fordon.
 • Parkering: Vi vill återigen påminna om att försöka parkera era bilar i garagen i så stor mån som möjligt. Om det inte finns platser på en parkering så får man kolla på de andra två. Det är INTE tillåtet att parkera utanför rutorna då det hindrar andra boende att komma fram och in i sina garage. Vi håller på att se över problemet med att obehöriga parkerar på våra platser. Vi återkommer med info kring detta.
 • För framtida info: Om du har fått detta infobrev i pappersformat så kan det bero på att du inte har internet eller att du har glömt att meddela din mailadress till styrelsen. Vi skulle vilja be alla som har en mailadress att meddela styrelsen om denna då kommunikationen förenklas avsevärt.Om ni har frågor, synpunkter eller idéer är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen.
  Mest fördelaktigt når ni oss via mail: styrelse@spexaren.info
  Om det inte är riktigt brådskande saker så är intentionen att behandla frågan nästkommande styrelsemöte.Med Vänliga Hälsningar
  Styrelsen

Hobbyrum

snickare

På initiativ av en boende på området så har förrådet på Spexarevägen byggts om till ett hobbyrum. Tanken är att boende ska kunna boka detta rum för mindre snickeriarbeten. Rummet är snart klart och närmre info kommer att komma ut inom kort.

Skadegörelse

På förekommen anledning vill vi uppmana alla till att hålla koll på människor i området som verkar göra saker de inte borde. Nyligen fick en boende sina bildäck sönderskurna då han stod parkerad på området. Denna typ av skadegörelse vill vi inte ha på vårt område och vi uppmanar därför alla att hålla öron och ögon öppna och vara uppmärksamma.

Information till boende på Spexaren

Årsmöte:
Årets årsmöte kommer att äga rum den 27/4. Om ni önskar att lämna in motioner ska dessa vara styrelsen tillhanda senast 6/3. Ni kan lämna era motioner antingen i Kvartersgårdens brevlåda eller skickas via e-post till styrelse@spexaren.info.

Container:
Trädgårdscontainern kommer att finnas på Sångarevägens parkering precis som vanligt. Den kommer sista fredagen i varje månad och står över två helger med start den 31/3. Vi vill påminna om att containern endast är avsedd för trädgårdsavfall. Om detta har samlats in i en sopsäck så måste denna tömmas i containern. Sopsäckar och andra påsar får ej slängas i containern.

Hobbyrum:
På initiativ av en boende på området så har förrådet på Spexarevägen byggts om till ett hobbyrum. Tanken är att boende ska kunna boka detta rum för mindre snickeriarbeten. Rummet är snart klart och närmre info kommer att komma ut inom kort.

Skadegörelse:
På förekommen anledning vill vi uppmana alla till att hålla koll på människor i området som verkar göra saker de inte borde. Nyligen fick en boende sina bildäck sönderskurna då han stod parkerad på området. Denna typ av skadegörelse vill vi inte ha på vårt område och vi uppmanar därför alla att hålla öron och ögon öppna och vara uppmärksamma.

El i garage:
Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att använda elkontakterna i garagen till kupévärmare, värmefläkt och billaddning. Elsystemet som finns i garagen är inte dimensionerat för mer än belysning, port öppnare och tillfällig användning av verktyg. Det är således inte heller tillåtet att dra elsladdar från garage till bilar parkerade på utomhusparkering då det bryter mot föreskrifter för elsäkerhet.

Avfart:
Planerna för bl.a. en avfart från motorvägen kommer enligt Trafikverket upp till samråd under april. Se länken nedan. Styrelsen följer frågan men alla fastighetsägare inom Spexaren som anser sig berörda bör ju bevaka frågan och gärna framföra egna synpunkter.
http://www.trafikverket.se/e22-ideon

Information till boende på Spexaren

INBROTT
Tyvärr har Spexaren åter drabbats av inbrott. Den här gången har inbrotten skett via ovanvåningen. Styrelsen vill därför uppmana fastighetsägarna att undvika ha stegar och dylikt framme som lätt kan användas till att komma upp på våra låga tak och takfönster för en hel länga.

Fastighetsägarna uppmanas också att vara uppmärksamma på folk som inte verkar höra hemma på området. Visa gärna att du ”ser” dem.

Enligt iakttagelser tycks även förekomma narkotika och annan langning på området. Även här gäller det att ”synas” och i misstänkta fall ringa Polisen.

PARKERING-ENKÄT
Enkäten är avslutad och 124 svar inkom. Sammanfattningen är att majoriteten (69%) ser positivt på en reglering.
Styrelsen ska ta kontakt med Qpark för att se vilka möjligheter som finns för samarbete gällande parkering inne på området samt parkeringsplatserna.

UTEMILJÖ-ENKÄT
Styrelsen har i februari 2016 haft ett särskilt dialogmöte med Farmartjänst kring biologisk mångfald på området, och styrelsen följer dessutom det vardagliga arbetet med skötsel av området genom regelbundna löpande kontakter med FT. Styrelsen har inte egen expertkunskap men bedömer från allmänna utgångspunkter att områdets grönområden sköts på att tillfredsställande sätt, till rimliga kostnader och med goda insikter om hur skötseln bör anpassas till växtvalet. Inför mötet ställde styrelsen frågor om blommande växtlighet finns hela växtsäsongen, om det även finns tidigblommande växter som t ex sälg, om man på mindre ytor kan göra försök med lågintensiv skötsel som gynnar det vilda, och fick frågorna besvarade på ett positivt sätt.
Samfälligheten och FT har även kvar beskrivningar rörande beskärning mm som tidigare framtagits (finns på hemsidan under aktuell info). Man bör vidare vara observant på att skötseln inte bara kan anpassas efter biologiska kriterier utan också med tanke på insyn, trafiksäkerhet m.m.
En fråga som kom upp var också om buskraden närmast Kvartersgården kan bytas till någon form av låg mur (beväxt) som kan ge området bakom gården en trivsam prägel.
Styrelsen välkomnar en fortsatt dialog med såväl FT som med de boende om specifika frågor i Spexarens olika delområden.
http://www.spexaren.info/dokument/Mangfaldsplan2016.pdf

ALLMÄNT
Styrelsen uppmanar alla boende att hålla koll på sina saker. Det ligger trots allt cyklar, bollar etc lite här och var på området. Även kompostlådor, skottkärror och liknande måste hållas inom den egna fastigheten.
Tömning av enskilda tunnor av LRV: Vid en tömning i februari tog någon boende med sig fel tunna hem. Var därför noga med att märka er tunna för att undvika detta.
Skadedjur såsom råttor har setts på flera ställen på området. Vänligen kontrollera att era luftningsgaller är hela och hindrar råttor från att passera (det räcker med 2×2 cm hål). Titta också efter hål i marken runt er husgrund. Om ni hittar spår eller hål efter råttor bör ni kontakta ert försäkringsbolag för kontroll/besök av skadedjursbekämpare.

ÅRSMÖTE 2016
Kommer att hållas torsdag den 21 april kl 19:00 i Kvartersgården.
Motioner som har inkommit berör bland annat parkering, soptunnor och skadedjur. Dessa kommer nu beredas enligt sedvanliga rutiner av styrelsen och skickas ut med handlingarna en vecka innan mötet.

TRÄDGÅRDSCONTAINERN
Kommer att finnas på Sångarevägens parkering med start 23 mars till 3 april.
LRV kommer att lämna container sista torsdagen i varje månad fram till oktober. Den kommer att stå på vårt område i knappt två veckor innan den hämtas för tömning.  Kom ihåg att endast trädgårdsavfall får kastas i denna container!

23/3-3/4
29/4-9/5
27/5-7/6
23/6-4/7
29/7-8/8
26/8-5/9
23/9-3/10
28/10-7/11

Information till boende på Spexaren

Efter många år av återhållsam beskärning av träd och buskar på samfälld mark måste vi nu under hösten och vintern göra större beskärningar på en del ställen. Detta innebär att vissa träd och buskar, som blivit alltför yviga och skymmer solen för en del terrasser och uteplatser, nu måste beskäras kraftigt eller tas ner. På detta sätt får vi även ett luftigare och ljusare område.

Några fastighetsägare har under sommaren haft problem med råttor. Styrelsen rekommenderar alla på området att se över sina ventilationshål utanpå husen och sätta nya nät eller liknande om de är sönder.