Utdelning parkeringsdekaler

Hej 
Nu äntligen har våra nya parkeringsdekaler kommit och det är dags för utdelning.

Till en början har vi tre dagar när ni kan komma och kvittera ut dekaler i Kvarterslokalen.
Söndag 12/5 kl 19-20
Måndag 13/3 kl 19-20
Tisdag 14/5 kl 19-20

Tillägg: För de som missade de första dagarna så finns ytterligare tillfällen:
Måndag 20/5 kl 19:00-19:15
Tisdag 21/5 kl 19:00-19:15

Ni kommer då få 4 dekaler. Ni kvitterar ut dessa genom att skriva under avtalet för parkeringsreglerna som ni ser nedan.

Välkomna!
/Styrelsen

Genom min kvittens av parkeringsdekaler förbinder jag mig att följa nedanstående parkeringsregler:
1. Parkeringsdekal ska placeras så att den är väl synlig genom framrutan.

2. På våra tre parkeringsområden gäller:
a. Parkering får högst ske 30 dagar i följd dvs. bilen ska flyttas minst var 30:e dag.
b. Fordon med parkeringsdekal får endast stå på markerad plats.
c. Fordon utan parkeringsdekal får stå på markerad plats i max 30 min.
d. Ingen parkering är tillåten utanför markerad plats. Fordonets hjul ska rymmas inom markerad ruta, gäller även husbilar och större fordon för att inte sikt ska skymmas.
e. Endast trafikdugligt fordon får uppställas på parkeringen. Avställda bilar hänvisas till garagen.

3. Inne på området gäller:
a. Fordon med parkeringsdekal får stå max 30 min för i och urlastning. Tiden kontrolleras av Aimo Park med ventilkontroll, dvs. de noterar däckventilernas position och återkommer sedan efter 30 minuter. All annan parkering inom området på samfälld mark än den på parkeringsplatserna är förbjuden.

4. Vid kontrollavgifter finns instruktioner skrivet på själva kontrollavgiften. Styrelsen involverar sig inte i hanteringen av dessa eller eventuella överklaganden.

5. Varje fastighet får fyra parkeringsdekaler som är numrerade och personliga. Dessa kan användas både av de boende och tillfälliga gäster. Det är EJ tillåtet att hyra ut eller sälja sina dekaler. Vid överträdelse kommer dekalen dras in av Aimo och tas bort från register över giltiga dekaler.

Föreningen förfogar över parkeringsplatserna i anslutning till garagen. Platserna kan användas av föreningens medlemmar och gäster. Övervakning av parkeringarna och kontroll av parkeringstillstånd görs av Aimo park. Aimo Park är ansvariga för eventuell kontrollavgift och bortförsel av fordon som ej följer parkeringsreglerna.

Distribution of parking stickers
Welcome to sign for your parking stickers in ”Kvarterslokalen” on
Sunday 12/5 at 19-20
Monday 13/5 at 19-20
Tuesday 14/5 at 19-20.
Parking rules are attached to the email, see above.