Styrelsen & Ansvarsområden

Spexarens styrelse 2023/2024

Ordförande Karl Walett 0733-64 65 92
Vice ordförande Assal Anehamre 0736-22 28 36
Ledamot Victoria Ikomi Kumm 0735-32 50 09
Ledamot Martin Egerhill 073-640 10 39
Ledamot/kassör Martin Nilsson 070-485 72 71
Suppleant Pavel Sensky 073-412 82 24
Suppleant/sekreterare Daniel Broms 070-360 09 44
Suppleant Vakant

Styrelsemedlemmarnas särskilda ansvarsområden

Förråd parkeringarna Nyckel finns hos samtliga styrelseledamöter
Hobbyrum Spexarev Leif Andersson, Sångarev 8g
Kontakt med myndigheter/planering Styrelsen
Utlåning av häcksax samt högtryckstvätt Styrelsen
Klotter Styrelsen
Vatten och avlopp Styrelsen
Skyltar/farthinder Styrelsen
Områdesskötsel och kontakt med entreprenör Victoria I-K
TV-nätet/bredband Daniel Broms
Omvärldsbevakning: Brunnshög/ motorvägsavfart/ spårväg Styrelsen
Renhållning och containrar Daniel Broms
Belysning asfalt Styrelsen
Garage och förråd
Laddning av bilar Martin Nilsson
Lekplatser Styrelsen/Assal Anehamre
Utemiljö Styrelsen
Parkeringsbevakning Martin Egerhill
Avtal Styrelsen
Hemsida Daniel Broms