Styrelsen & Ansvarsområden

Spexarens styrelse 2024/2025

Ordförande Karl Walett 0733-64 65 92
Vice ordförande Assal Anehamre 0736-22 28 36
Ledamot Victoria Ikomi Svärd 0735-32 50 09
Ledamot/kassör Martin Nilsson 070-485 72 71
Ledamot Vakant
Suppleant Pavel Sensky 073-412 82 24
Suppleant/sekreterare Daniel Broms 070-360 09 44
Suppleant Joakim Balogh 073-336 40 37

Styrelsemedlemmarnas särskilda ansvarsområden

Förråd parkeringarna Nyckel finns hos samtliga styrelseledamöter
Hobbyrum Spexarev Leif Andersson, Sångarev 8g
Kontakt med myndigheter/planering Styrelsen
Utlåning av häcksax samt högtryckstvätt Styrelsen
Klotter Daniel, Joakim
Vatten och avlopp Pavel, Karl
Skyltar/farthinder Victoria, Joakim
Områdesskötsel och kontakt med entreprenör Victoria, Martin
TV-nätet/bredband Daniel, Martin
Omvärldsbevakning: motorvägsavfart mm Styrelsen
Renhållning och containrar Daniel, Joakim
Belysning asfalt Styrelsen
Garage och förråd Styrelsen
Laddning av bilar Martin, Pavel, Joakim
Lekplatser Assal, Victoria
Utemiljö Styrelsen
Parkeringsbevakning Assal, Victoria
Avtal Styrelsen
Hemsida Daniel, Assal
Vattenmätare och vattenavstängning Karl, Martin