Fastighetsförsäljning

Om du ska flytta från området ska du meddela ägarbytet till styrelsen genom att fylla i blanketten för ägarbyte (se bilaga) och lämna den i Kvartersgårdens brevlåda. Styrelsen ombesörjer att inbetalningskort för månadsavgifterna adresseras till nya ägaren. Redan utdelade inbetalningskort överlämnas av säljaren till köparen, som betalar avgifterna. Det gör inget att namnet på säljaren finns angivet på blanketten, eftersom fastighetsnumret används för registrering av avgifterna.

Anmälan om ägarbyte

Lägg i föreningens brevlåda vid Kvartersgården eller skicka med e-post till styrelse@spexaren.info.

Ägarbytesanmälan för hus nummer:

Gatuadress:

Säljare / tidigare ägare:                                                Ny ägare:

Namn:                                                                                   Namn:

Epost:                                                                                     Epost:

Ny adress:                                                                             Tillträdesdatum:

Insänt datum:

Namnteckning:                                                                     Namnförtydligande:

OBS!

Vem som bör betala vad av vattenavgiften för det aktuella året görs upp mellan den gamla ägaren och den nya ägaren. Samfälligheten debiterar ägaren till fastigheten den preliminära månadsavgiften. Slutlig reglering av vattenkostnaden sker på våren till den då aktuelle ägaren.