Årsmöte

Årets årsmöte blir den 10 april kl 19 i Kvartersgården. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari.

Valberedningen söker efter medlemmar som är intresserade av att vara med i samfällighetens styrelse. Om du känner intresse för detta så kontakta valberedningen:
Margareta Littorin, Sångarev 22A, tel 211 34 89, 076-831 53 70
Stefan Nilsson, Sångarev 16E, tel 211 85 92, 070-697 69 93
Savita Mendoza, Sångarevägen 16D, tel 18 41 24, 070-556 68 83

Styrelsen vill än en gång påminna alla fastighetsägare att det är gångfart som gäller när man kör inom området, dvs max 7 km/h. Det är viktigt att informera hantverkare, vänner och bekanta om detta. Inom området gäller även parkeringsförbud. Det är tillåtet att köra in till sitt hus, lasta ur och sen köra tillbaka till parkeringen.