Trädgårdscontainer

container_small

Sedan 2019 finns det hela tiden en trädgårdscontainer på Sångarevägens parkeringsplats. Det får absolut inte slängas plastsäckar eller annat som inte är trädgårdsavfall i denna. Om det finns annat avfall i containern kommer den att gå som blandat avfall och kommer då att kosta 700 kr/ton exkl. moms extra.

Om containern är full, kontakta den ansvarige inom styrelsen, och inte Renhållningsverket. Om containern är full, lämna då inte avfallet/returpappret utanför containern, utan återkom när den är tömd. Tänk på att det är vi själva som ansvarar för hur det ser ut i området kring containrarna och betalar för mängden skräp vi slänger, både med avseende på volym och vikt.