Parkeringsdekaler

Som styrelsen informerade om i februari har nya parkeringsdekaler beställts för den kommande perioden.
Då parkeringsreglerna ändras något för att t.ex. motverka långtidsuppställning kommer dekalerna delas ut i Kvartersgården vid tre tillfällen under vecka 12.

Måndag 21:e mars kl 18-19
Torsdag 24:e mars kl 18-19
Söndag 27:e mars kl 16-17

Parkeringsregler

  • Parkeringsdekal ska placeras så att den är väl synlig genom framrutan.
  • Parkering får ske högst 30 dagar i följd dvs. bilen ska flyttas minst var 30:e dag.
  • På våra tre parkeringsområden gäller följande:

                ·  Fordon med parkeringsdekal får endast stå på markerad plats.
                ·  Fordon utan parkeringsdekal får stå på markerad plats i max 30 min. 
                ·  Ingen parkering är tillåten utanför markerad plats.

  • Inne på området gäller följande:

                 ·  Fordon med parkeringsdekal får stå max 30 min för i och urlastning. Tiden kontrolleras av Aimo Park med ventilkontroll, dvs. de noterar däckventilernas position och återkommer sedan efter 30 minuter. 

  • Vid kontrollavgifter finns instruktioner skrivet på själva kontrollavgiften. Styrelsen involverar sig inte i hanteringen av dessa eller eventuella överklaganden.  
  • Varje fastighet får fyra parkeringsdekaler. Dessa kan användas både av de boende och tillfälliga gäster.
  • Endast trafikdugligt fordon får uppställas på parkeringen.

// Styrelsen