Infobrev februari 2023

 • Motioner inför årsmöte
  Årsmötet närmar sig och kommer hållas den 27/4. Vi kommer ut med mer info om detta inom kort. Om man vill lämna in en motion så ska denna vara styrelsen tillhanda senast den 28/2, antingen via postlådan vid samfällighetslokalen eller via mail till styrelsen (se mailadress nedan).
   
 • Områdesskötsel
  Vi har nu fått en ny firma för att hantera områdesskötseln på Spexaren. Det är farmartjänst som tar vid igen efter några års uppehåll. Vi hoppas på att detta ska bli bra och att vårt samarbete ska fungera fint.
   
 • Luft i fjärrvärmesystemet
  Vi ber alla att vara uppmärksamma på fjärrvärmeräkningen. Det har kommit till vår kännedom att minst två hushåll har fått väldigt höga värden månadsvis. Kraftringens bedömning är att det har kommit luft i systemet vid avstängning den 4 oktober. Om ni har blivit drabbade av detta, kontakta Kraftringen för åtgärd.
   
 • Inbrott i garage
  Tyvärr har inbrott fortsatt i våra garage om än i mindre omfattning. Vi ber alla vara uppmärksamma och även se till att garagen är ordentligt låsta innan man lämnar sin port. Känn gärna efter en extra gång efter att porten gått igen alternativt låst manuellt. Det finns en teori om hur vissa inbrott kan har skett där aktuellt garage eller närliggande garage har en fjärrstyrd motordriven garageöppnare. Dessa portar är försedda med ett lås som man kan låsa upp och dra ut ett snöre för att frikoppla motorn och öppna porten manuellt. Denna låskolv hade i specifikt fall manipulerats (tex dragits ut någon centimeter) och därefter kunde kolven med snöret dras ut. Sedan är det fritt fram att gå in i garaget samt närliggande.
   
 • Snöröjning på området
  Vi har denna vintersäsong ny firma för snöröjning på området. Vi är medvetna om att det vissa gånger inte blir snöröjt eller saltat så som vi har önskat. Men vi har ständig dialog och hoppas att det med detta kan bli bättre och bättre resultat.