Sopor & Återvinning

Gemensam sophanteringen

Det finns gemensamma sopstationer på de tre parkeringsområdena. Här kan man slänga matavfall och restavfall (det som blir över när man sopsorterat). Papperspåsar till matavfall finns att hämta i skåpet på Kvartersgårdens västra sida.

Egen sophantering

Man kan även välja att ha en egen tunna med fack för matavfall och restavfall. Då måste man rulla ut den till en av parkeringsplatserna var 14:e dag för tömning (torsdagsmorgon, jämn vecka). Tunnorna ska inte ställas utanför garagen så de hindrar någon från att komma in och ut ur sitt garage utan ska ställas mellan garagen dock inte så att de hindrar utryckningsfordon från att komma in på området.

Man kan när man vill  ändra sig från det ena systemet till det andra, det är bara att kontakta Lunds Renhållningsverk.

Återvinning

På parkeringsplatsen vid Uardavägen finns två containrar för återvinning av glas, plast, papper, kartong, metall och batterier som föreningens medlemmar kan använda. Föreningen får viss inkomst från returpapper så därför tänk på att inte blanda i de olika facken. Det finns även återvinningscontainrar vid 4H-gården i korsningen Sångarevägen/Spelmansvägen. Källsortering får inte ske på intilliggande områden.

Spisar, kylskåp, frysboxar etc. hämtas mot en avgift av Lunds Renhållningsverk om man ringer till dem.

Om man är osäker på hur olika sopor ska återvinnas kan man hitta information hos Lunds Renhållningsverk.

OBS! Om en container är full kontakta den ansvarige inom styrelsen och inte Renhållningsverket direkt. Om containern är full lämna då inte avfallet/returpappret utanför containern utan återkom när den är tömd. Tänk på att det är vi själva som ansvarar för hur det ser ut i området kring containrarna och betalar för mängden skräp vi slänger både med avseende på volym och vikt.