Gemensamma förråd

Samfälligheten har tre förråd med material som kan lånas kostnadsfritt av medlemmarna.

Förråd
Spexarevägen

Hobbyrum.
Kontakta styrelsen eller Leif Andersson för att låna rummet för egna arbeten.

Förråd
Sångarevägen

Stegar
Skottkärra

Förråd 
Uardavägen

Stegar
Skottkärra

Övrigt

Högtryckstvätt
Elektrisk häcksax

För att låna något som finns i förråden, vänligen kontakta någon i styrelsen.