Utdelning parkeringsdekaler

Hej 
Nu äntligen har våra nya parkeringsdekaler kommit och det är dags för utdelning.

Till en början har vi tre dagar när ni kan komma och kvittera ut dekaler i Kvarterslokalen.
Söndag 12/5 kl 19-20
Måndag 13/3 kl 19-20
Tisdag 14/5 kl 19-20

Tillägg: För de som missade de första dagarna så finns ytterligare tillfällen:
Måndag 20/5 kl 19:00-19:15
Tisdag 21/5 kl 19:00-19:15

Ni kommer då få 4 dekaler. Ni kvitterar ut dessa genom att skriva under avtalet för parkeringsreglerna som ni ser nedan.

Välkomna!
/Styrelsen

Genom min kvittens av parkeringsdekaler förbinder jag mig att följa nedanstående parkeringsregler:
1. Parkeringsdekal ska placeras så att den är väl synlig genom framrutan.

2. På våra tre parkeringsområden gäller:
a. Parkering får högst ske 30 dagar i följd dvs. bilen ska flyttas minst var 30:e dag.
b. Fordon med parkeringsdekal får endast stå på markerad plats.
c. Fordon utan parkeringsdekal får stå på markerad plats i max 30 min.
d. Ingen parkering är tillåten utanför markerad plats. Fordonets hjul ska rymmas inom markerad ruta, gäller även husbilar och större fordon för att inte sikt ska skymmas.
e. Endast trafikdugligt fordon får uppställas på parkeringen. Avställda bilar hänvisas till garagen.

3. Inne på området gäller:
a. Fordon med parkeringsdekal får stå max 30 min för i och urlastning. Tiden kontrolleras av Aimo Park med ventilkontroll, dvs. de noterar däckventilernas position och återkommer sedan efter 30 minuter. All annan parkering inom området på samfälld mark än den på parkeringsplatserna är förbjuden.

4. Vid kontrollavgifter finns instruktioner skrivet på själva kontrollavgiften. Styrelsen involverar sig inte i hanteringen av dessa eller eventuella överklaganden.

5. Varje fastighet får fyra parkeringsdekaler som är numrerade och personliga. Dessa kan användas både av de boende och tillfälliga gäster. Det är EJ tillåtet att hyra ut eller sälja sina dekaler. Vid överträdelse kommer dekalen dras in av Aimo och tas bort från register över giltiga dekaler.

Föreningen förfogar över parkeringsplatserna i anslutning till garagen. Platserna kan användas av föreningens medlemmar och gäster. Övervakning av parkeringarna och kontroll av parkeringstillstånd görs av Aimo park. Aimo Park är ansvariga för eventuell kontrollavgift och bortförsel av fordon som ej följer parkeringsreglerna.

Distribution of parking stickers
Welcome to sign for your parking stickers in ”Kvarterslokalen” on
Sunday 12/5 at 19-20
Monday 13/5 at 19-20
Tuesday 14/5 at 19-20.
Parking rules are attached to the email, see above.

Parkeringstillstånd

Som många av er har noterat så är de nya parkeringsdekalerna försenade. Det blev tryckfel på den första beställningen och vid den andra får Aimo inte rätt på datum på dekalerna, felsökning pågår. Vi har därför inget exakt datum när de nya dekalerna kommer.
På grund av detta kommer de gamla dekalerna gälla även april ut, eller tills dess att ny info kommer. Aimo är informerade och har godkänt denna lösning.
Så fort vi har fått de nya dekalerna kommer vi meddela ett antal dagar då dessa kan utkvitteras i Kvartersgården. 
Tack för visad förståelse.

Krypgrund

Möjliga skador i Krypgrund tillhörande enskilda fastigheter inom området

I ett antal protokoll från styrelsemöten har vi informerat om skador på betongbalkar och i begränsad omfattning även på grundmurar i Kvartersgårdens krypgrund. Skadorna som har orsakats av betongens karbonatisering (en naturlig process där betongen tar upp koldioxid ur luften), begränsat täckskikt över armeringsjärn och hög luftfuktighet i kvartersgårdens kryputrymme är rätt omfattande på ett flertal av betongbalkarna. 

Beslut har nu tagits att reparera begränsade skador och förstärka balkar med skador som inte går att reparera och vilka på sikt, inom 2-3 år, måste ersättas. Utöver det måste det ordnas dels avfuktning, dels utföras åtgärder för att hindra konstaterat inläckage av yt- och grundvatten till krypgrunden. Arbetet med detta har nu startat och kommer att pågå fram till mars-maj 2024.

Dessvärre har vi information om liknande skador i krypgrund tillhörande vissa enskilda fastigheter inom samfällighetens område.

Styrelsen rekommenderar därför kontroll av alla krypgrunder i området för eventuella skador enligt ovan för att både minimera ökad skadeomfattning och vid behov, snarast möjligt, reparera de skador som är av begränsad omfattning.

Om denna typ av inspektioner utförs av kvalificerad personal och vid samma tillfälle då kan kostnaden för inspektionerna minskas. Inspektionen bör ge en bild av läget med rekommendation för eventuella åtgärder i enskilda kryputrymmen. Kostnader för nämnd inspektion med resulterande rekommendation ska ersättas av berörda fastigheter.

Områden med potentiella skador i krypgrunden markerat i orange.

2024-01-22: Styrelsen jobbar för närvarande med att ta fram praktiska förslag och kostnader för inspektion av bostädernas krypgrunder.

Vattenavstängning 27/9

Vattenavstängning på området.

Det ska bytas en ventil för ingående vatten i en fastighet nu på onsdag den 27/9. Vattnet kommer därför att stängas av för alla boende på området. 
Avstängningen kommer inledas ca kl 9.00 och pågå i ca en timme. 

Vi beklagar om detta blir till besvär för någon men hoppas på överseende.

Tack för visad förståelse.
MVH
Styrelsen

Kontaktperson
Gustav Ölmedal
Spexarevägen 5F
0730-44 14 23

Infobrev april 2023

Informationsbrev till boende på Spexaren
Hej alla boende på Spexaren. Här kommer lite kort info att ta del av:

 • Vattenavstängning
  Den 25/4 så kommer vattnet stängas av på hela området. Från kl 08.00 till troligtvis kl 12.00
   
 • Årsmöte
  Den 27/4 kl 19.00 är det dags för årsmöte i Kvarterslokalen. Alla ska ha fått kallelse i sin låda. I år kommer mötet ej hållas digitalt utan det är närvaro i Kvarterslokalen som gäller. Kan ni ej närvara så kan bifogad fullmakt användas.
   
 • Vändzon
  Det finns en liten ”vändzon” där Sångarevägen 18 och Uardavägen 6 möts. Denna yta får under inga omständigheter användas som parkering. En skylt finns vid platsen för att påminna om detta. Anledningen är att ytan används av större utryckningsfordon för att kunna ta ut svängen och komma in på området. Därför får platsen ej vara blockerad av parkerade bilar. Tack för visad förståelse.
   
 • Parkering/uppkörning på gräsmattor
  Parkering på områdets gräsmattor är ej tillåten. Gräsmattorna förstörs mycket som sedan Samfälligheten får lägga pengar på för att reparera.
   
 • Inbrottsförsök
  Vi har haft en del inbrottsförsök den senaste tiden. Vi skulle vilja samla inbrottsstatistik för att se om vi behöver sätta in resurser för att försöka skydda oss ytterligare.
  Om ni har haft inbrott i hus, garage eller bil på vårt område, vänligen skicka ett mail till oss med information om vad som hänt och vilket datum det har skett. Vi är intresserade av händelser som har skett upp till 3 år tillbaka. Tack på förhand.
   

Om ni har frågor, synpunkter eller idéer är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen. Mest fördelaktigt når ni oss via mail: styrelse@spexaren.info. Om det inte är riktigt brådskande saker så är intentionen att behandla frågan nästkommande styrelsemöte.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Infobrev nr 2 februari 2023

 • Vattenavstängning
  Tisdagen den 28/2 så kommer vattnet stängas av på hela området. Från kl 08.00 till troligtvis kl 12.00. Orsaken är byte av huvudkranar i några fastigheter.
   
 • Beskärning av växtlighet på parkeringarna
  Under vecka 9 och 10 planerar Farmartjänst att ta hand om växtligheten på våra parkeringsplatser. Under dessa dagar är det viktigt att ni inte parkerar ända intill buskagen utan håller ca 0,5 meters avstånd. Vi kommer ut med info när vi vet exakt vilka dagar detta gäller.
   
 • Beskärning på området
  Farmartjänst kommer under ett par veckor framåt beskära vår växtlighet i nordöstra delen av vårt område. Vi har delat upp vårt område i olika delar och denna del är först ut i vårt arbete med att föryngra och ta hand om vår växlighet.
   
 • Intresserad av styrelsearbete?
  Det närmar sig ett nytt verksamhetsår. Om ni är intresserade av styrelsearbete så hör av er till valberedningen och sammankallande Fredrik Sensky ( fredrik . sensky @ gmail . com ).
   
 • Motioner
  Vi påminner också om att sista datum för att lämna in motioner inför årsmötet är den 28/2. Årsmötet kommer äga rum den 27/4. Lämna in motionen antingen via postlådan vid samfällighetslokalen eller via mail till styrelsen (se mailadress nedan).
   
 • Inbrott i garage
  Då vi har haft många inbrott i våra garage så kommer anlitad firma (Garageportcenter Skåne) hit på torsdag den 23/2 för att stärka upp våra portar. De kommer börja med tre längor på Uardavägens parkering. När firman är här är det viktigt att inga bilar står i garagen och att det är upplåst från tidig morgon. De berörda fastighetsägarna till första omgången är meddelade.

Infobrev februari 2023

 • Motioner inför årsmöte
  Årsmötet närmar sig och kommer hållas den 27/4. Vi kommer ut med mer info om detta inom kort. Om man vill lämna in en motion så ska denna vara styrelsen tillhanda senast den 28/2, antingen via postlådan vid samfällighetslokalen eller via mail till styrelsen (se mailadress nedan).
   
 • Områdesskötsel
  Vi har nu fått en ny firma för att hantera områdesskötseln på Spexaren. Det är farmartjänst som tar vid igen efter några års uppehåll. Vi hoppas på att detta ska bli bra och att vårt samarbete ska fungera fint.
   
 • Luft i fjärrvärmesystemet
  Vi ber alla att vara uppmärksamma på fjärrvärmeräkningen. Det har kommit till vår kännedom att minst två hushåll har fått väldigt höga värden månadsvis. Kraftringens bedömning är att det har kommit luft i systemet vid avstängning den 4 oktober. Om ni har blivit drabbade av detta, kontakta Kraftringen för åtgärd.
   
 • Inbrott i garage
  Tyvärr har inbrott fortsatt i våra garage om än i mindre omfattning. Vi ber alla vara uppmärksamma och även se till att garagen är ordentligt låsta innan man lämnar sin port. Känn gärna efter en extra gång efter att porten gått igen alternativt låst manuellt. Det finns en teori om hur vissa inbrott kan har skett där aktuellt garage eller närliggande garage har en fjärrstyrd motordriven garageöppnare. Dessa portar är försedda med ett lås som man kan låsa upp och dra ut ett snöre för att frikoppla motorn och öppna porten manuellt. Denna låskolv hade i specifikt fall manipulerats (tex dragits ut någon centimeter) och därefter kunde kolven med snöret dras ut. Sedan är det fritt fram att gå in i garaget samt närliggande.
   
 • Snöröjning på området
  Vi har denna vintersäsong ny firma för snöröjning på området. Vi är medvetna om att det vissa gånger inte blir snöröjt eller saltat så som vi har önskat. Men vi har ständig dialog och hoppas att det med detta kan bli bättre och bättre resultat.

Infobrev september 2022

Hej alla boende på Spexaren. Här kommer lite kort info att ta del av:

 • OBS! Fjärrvärmearbeten

Som vi tidigare informerat om så uppstod en läcka i fjärrvärmesystemet vid kvartersgården för några veckor sedan. De läckande rören ägs och hanteras av Kraftringen, och de har tagit på sig ansvaret för läckan. Tyvärr blev det vissa fuktskador i krypgrund och förråd som saneras nu.  

Kraftringen har gjort en plan för hur ledningarna ska repareras och återställas. Från kvartersgården går idag tre ledningar ut till olika delar av området. Kraftringen kommer att byta första biten av dessa tre ledningar vilket gör att de kommer att gräva på entrésidan och båda gavlarna av kvartersgården. Arbetet kommer inledas torsdag eller fredag denna vecka (8-9 september) och pågå drygt en månad framöver. Det kommer under denna tid inte gå att passera med fordon framför kvartersgården, men de boende på Sångarevägen 22 kommer att kunna ta sig till sina entréer.

Inkoppling av de nya rören planeras till tisdagen den 4 oktober, då all värme till området kommer vara avstängd. Mer information om denna avstängning kommer Kraftringen skicka ut via SMS till de som anmält sig till detta.

 • Häckar och buskar

Vi vill uppmärksamma alla på att häckar/buskar/träd som hänger och växer utanför egen mark ut på samfällighetens mark måste klippas. Detta dels för att sikten inte ska skymmas för de som rör sig på området, dels för att fallfrukt inte ska ramla ner på mark som inte tillhör trädet.

 • Hjärtstartare

Utifrån att det inkommit en förfrågan till styrelsen gällande införskaffande av hjärtstartare så vill styrelsen informera att det finns en register över vart hjärtstartare finns tillgängliga i vårt närområde.
Hjärtstartarregistret (hjartstartarregistret.se)
På Spexaren finns det en hjärtstartare hos Stefan Nilsson (Sångarevägen 16E) vilken han även informerat om på Spexarens Facebook-grupp. Är Stefan hemma så hjälper han till vid en händelse.
Samtidigt så gäller det att komma ihåg att ringa 112 för ytterligare hjälp.

 • Cykeltrafik på området
  Det är hög hastighet på vår cykeltrafik på området. Detta gäller elcyklar, elsparkcyklar såväl som vanlig cykel. Vi vet att det är många som inte bor på området som passerar men vi vill ändå vädja om att i alla fall boende på området försöker tänka på att sin hastighet och sänker den något.
 • Parkering
  Vi vet att det under dagarna står bilar parkerade här som inte är hemmavarande på området och som efter arbetstid lämnar parkeringen. Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att sälja eller hyra ut parkeringsplats med hjälp av parkeringsdekal. Parkeringsplatserna är ämnade för boende på området och våra tillfälliga gäster.
 • Biltvätt
  Vi ser gärna att biltvätt på området undviks. Det finns ingen lag som förbjuder dig att tvätta bilen hemma men däremot är det olagligt att släppa ut orenat avloppsvatten i naturen. Detta gör det svårt att tvätta bilen hemma utan att överträda regler. Utsläpp av avloppsvatten regleras i Miljöbalken. För att tvätta bilen lagligt görs det bäst i automattvättar eller på särskilda platser för biltvätt. På dessa platser finns det oljeavskiljare och reningsverk som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet når det allmänna avloppsnätet.
 • Garageportar
  Det har kommit till vår kännedom att vissa har problem att låsa sin port i garaget. Vi ber därför alla att se över sin garageport och anmäler till styrelsen snarast möjligt om det är problem. Vi i styrelsen kommer försöka gå runt och rycka i portarna för att se om vi hittar någon öppen port.
 • Garageinstallationer
  Om man som boende ska installera något i garagen, exempelvis belysning, så finns det regler kring detta. Se vidare information om detta på hemsidan.
 • Elbilsinstallationer
  Om man är intresserad av att skaffa elbil eller har frågor kring hur det fungerar idag så finns utökad information om detta på hemsidan.
 • Vattenavgift
  Vi har fått lite frågor kring hur vattenavgiften beräknas. Här följer en beskrivning av hur det går till:

Respektive fastighet läser av sin förbrukning vid årsskiftet. I händelse av trasig mätare görs en schablondebitering baserad på tidigare års förbrukning och i samråd med respektive fastighetsägare. Vi kan därmed summera den totala förbrukningen på området.

Kostnaden baseras på VA-Syds fakturor under kalenderåret. De fakturerar varannan månad. VA-Syd använder en beräknad förbrukning för att debitera mellan avläsnings tillfällen. Kostnaden som respektive fastighetsägare betalar är alltså baserat på fastighetens andel av den uppmätta totala förbrukningen och därmed av beloppen som samfälligheten har betalat.

Notera då att VA-Syds beräknade förbrukning kan vara både högre och lägre än den faktiska förbrukningen. Detta justeras dock vid nästa avläsnings tillfälle. Om VA-Syd har preliminär debiterat mindre än vår förbrukning, då faktisk förbrukning debiteras. Eller tvärtom i händelse att de har debiterat högre förbrukning än vi har gjort av med.

Ur respektive medlems perspektiv kan alltså vattnet bli ”för dyrt” ett år, men då blir det extra billigt året efter (eller tvärtom), eftersom VA-Syd för tillfället har annan avstämningspunkt än samfälligheten. Normalt är skillnaderna mellan åren mycket små och VA-Syds beräknade förbrukning stämmer mycket väl.

Det är dock värt att notera att vi aldrig har nån exakt matchning då vi inte läser av mätarna vid samma tillfälle. Under 2020 och 2021 har de däremot inte alls hängt med i de svängningar som social distansering och hemarbete har skapat.

 • Mailadress
  Om du vill ha dessa mejl till annan mejladress eller om du eller din respektive saknar utskick så kan ni anmäla detta till styrelsen så ser vi till att utskick hamnar på rätt plats. 

Om ni har frågor, synpunkter eller idéer är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen.

Mest fördelaktigt når ni oss via mail: styrelse@spexaren.info

Om det inte är riktigt brådskande saker så är intentionen att behandla frågan nästkommande styrelsemöte.

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

Vattenavstängning 4 april

Vattenavstängning på området

Det skall bytas en läckande huvudvattenkran i en fastighet måndagen den 4/4.

Vattnet kommer därför att stängas av för alla boende på området. Avstängningen kommer att inledas klockan 09:00 och arbetet beräknas vara klart senast 13.

Beklagar att det blir lite besvärligt för alla i området men hoppas ni har överseende med detta.

Tack för visad förståelse.

Mvh
Styrelsen

Kontaktperson
Heléne Carlsson
Uardavägen 18 G

Parkeringsdekaler

Som styrelsen informerade om i februari har nya parkeringsdekaler beställts för den kommande perioden.
Då parkeringsreglerna ändras något för att t.ex. motverka långtidsuppställning kommer dekalerna delas ut i Kvartersgården vid tre tillfällen under vecka 12.

Måndag 21:e mars kl 18-19
Torsdag 24:e mars kl 18-19
Söndag 27:e mars kl 16-17

Parkeringsregler

 • Parkeringsdekal ska placeras så att den är väl synlig genom framrutan.
 • Parkering får ske högst 30 dagar i följd dvs. bilen ska flyttas minst var 30:e dag.
 • På våra tre parkeringsområden gäller följande:

                ·  Fordon med parkeringsdekal får endast stå på markerad plats.
                ·  Fordon utan parkeringsdekal får stå på markerad plats i max 30 min. 
                ·  Ingen parkering är tillåten utanför markerad plats.

 • Inne på området gäller följande:

                 ·  Fordon med parkeringsdekal får stå max 30 min för i och urlastning. Tiden kontrolleras av Aimo Park med ventilkontroll, dvs. de noterar däckventilernas position och återkommer sedan efter 30 minuter. 

 • Vid kontrollavgifter finns instruktioner skrivet på själva kontrollavgiften. Styrelsen involverar sig inte i hanteringen av dessa eller eventuella överklaganden.  
 • Varje fastighet får fyra parkeringsdekaler. Dessa kan användas både av de boende och tillfälliga gäster.
 • Endast trafikdugligt fordon får uppställas på parkeringen.

// Styrelsen