Trädgårdscontainern

Trädgårdcontainer kommer att finnas på Sångarevägens parkering över de två helgerna runt varje månadsskifte fram till början av november.

26/6-7/7
24/7-4/8
28/8-8/9
25/9-6/10
29/10-10/11

Om containern inte fylls under de två helgerna kommer den stå kvar över ytterligare en helg.

Det har under våren tyvärr hänt att plastpåsar, sopsäckar och annat material som inte är trädgårdsavfall slängts i containern. När detta sker kostar tömningen ytterligare cirka 2000 kr för samfälligheten.

Trevlig sommar!
önskar
Styrelsen

Byggnationer

Inom området har några boende gjort byggnationer eller markbeläggningar ut över Samfällighetens mark. Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att utbyggnader och egna markbeläggningar hålls inom den egna fastigheten. Styrelsen håller på att utarbeta information samt ser över hur missförhållandena skall korrigeras.

Styrelsen uppmanar därför alla som funderar eller håller på med någon form av förändring i närheten av uppfattad tomtgräns att kontakta styrelsen (har giltiga tomtgränskartor) och Lunds kommun rörande gällande regler.

Aktuella länkar
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/staket-murar-och-plank/
http://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo–miljo/Bygga-riva-och-forandra/

Utdrag: Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen.

Årsmöte

Årets årsmöte blir den 10 april kl 19 i Kvartersgården. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari.

Valberedningen söker efter medlemmar som är intresserade av att vara med i samfällighetens styrelse. Om du känner intresse för detta så kontakta valberedningen:
Margareta Littorin, Sångarev 22A, tel 211 34 89, 076-831 53 70
Stefan Nilsson, Sångarev 16E, tel 211 85 92, 070-697 69 93
Savita Mendoza, Sångarevägen 16D, tel 18 41 24, 070-556 68 83

Styrelsen vill än en gång påminna alla fastighetsägare att det är gångfart som gäller när man kör inom området, dvs max 7 km/h. Det är viktigt att informera hantverkare, vänner och bekanta om detta. Inom området gäller även parkeringsförbud. Det är tillåtet att köra in till sitt hus, lasta ur och sen köra tillbaka till parkeringen.

Information till boende på Spexaren

Efter många år av återhållsam beskärning av träd och buskar på samfälld mark måste vi nu under hösten och vintern göra större beskärningar på en del ställen. Detta innebär att vissa träd och buskar, som blivit alltför yviga och skymmer solen för en del terrasser och uteplatser, nu måste beskäras kraftigt eller tas ner. På detta sätt får vi även ett luftigare och ljusare område.

Några fastighetsägare har under sommaren haft problem med råttor. Styrelsen rekommenderar alla på området att se över sina ventilationshål utanpå husen och sätta nya nät eller liknande om de är sönder.

Information till boende på Spexaren

Det har lagts ut nya farthinder. Styrelsen kommer under hösten att utvärdera de nya platserna. Om någon vill flytta på några farthinder kontakta då styrelsen

Efter många år av återhållsam beskärning av träd och buskar på samfälld mark måste vi nu under hösten och vintern göra större beskärningar på en del ställen. Detta innebär att vissa träd och buskar, som blivit alltför yviga och skymmer solen för en del terrasser och uteplatser, nu måste beskäras kraftigt eller tas ner. På detta sätt får vi även ett luftigare och ljusare område.