Årsmöte

Årets årsmöte kommer att äga rum den 22/4. Om ni önskar att lämna in motioner ska dessa vara styrelsen tillhanda senast 28/2. Ni kan lämna era motioner antingen i Kvartersgårdens brevlåda eller skickas via e-post till styrelse@spexaren.info.

Årsmötet kommer att hållas digitalt, och eventuellt i/vid kvartersgården. Mer detaljer kommer med kallelsen några veckor innan mötet.