Information till boende på Spexaren

Det har lagts ut nya farthinder. Styrelsen kommer under hösten att utvärdera de nya platserna. Om någon vill flytta på några farthinder kontakta då styrelsen

Efter många år av återhållsam beskärning av träd och buskar på samfälld mark måste vi nu under hösten och vintern göra större beskärningar på en del ställen. Detta innebär att vissa träd och buskar, som blivit alltför yviga och skymmer solen för en del terrasser och uteplatser, nu måste beskäras kraftigt eller tas ner. På detta sätt får vi även ett luftigare och ljusare område.