Årsmöte

Årets årsmöte blir den 10 april kl 19 i Kvartersgården. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari.

Valberedningen söker efter medlemmar som är intresserade av att vara med i samfällighetens styrelse. Om du känner intresse för detta så kontakta valberedningen:
Margareta Littorin, Sångarev 22A, tel 211 34 89, 076-831 53 70
Stefan Nilsson, Sångarev 16E, tel 211 85 92, 070-697 69 93
Savita Mendoza, Sångarevägen 16D, tel 18 41 24, 070-556 68 83

Styrelsen vill än en gång påminna alla fastighetsägare att det är gångfart som gäller när man kör inom området, dvs max 7 km/h. Det är viktigt att informera hantverkare, vänner och bekanta om detta. Inom området gäller även parkeringsförbud. Det är tillåtet att köra in till sitt hus, lasta ur och sen köra tillbaka till parkeringen.

Information till boende på Spexaren

Efter många år av återhållsam beskärning av träd och buskar på samfälld mark måste vi nu under hösten och vintern göra större beskärningar på en del ställen. Detta innebär att vissa träd och buskar, som blivit alltför yviga och skymmer solen för en del terrasser och uteplatser, nu måste beskäras kraftigt eller tas ner. På detta sätt får vi även ett luftigare och ljusare område.

Några fastighetsägare har under sommaren haft problem med råttor. Styrelsen rekommenderar alla på området att se över sina ventilationshål utanpå husen och sätta nya nät eller liknande om de är sönder.

Information till boende på Spexaren

Det har lagts ut nya farthinder. Styrelsen kommer under hösten att utvärdera de nya platserna. Om någon vill flytta på några farthinder kontakta då styrelsen

Efter många år av återhållsam beskärning av träd och buskar på samfälld mark måste vi nu under hösten och vintern göra större beskärningar på en del ställen. Detta innebär att vissa träd och buskar, som blivit alltför yviga och skymmer solen för en del terrasser och uteplatser, nu måste beskäras kraftigt eller tas ner. På detta sätt får vi även ett luftigare och ljusare område.