Styrelse/Ansvarsområden
 

   
 

Samfälligheten Spexaren styrelse 2018/2019

Ordförande Henric Arfwidsson 073-981 07 55
Vice ordförande / kassör Karl Walett 046- 13 84 37
Ledamot Victoria Ikomi Kumm 0735-32 50 09
Ledamot Fredrik Sensky 0709-26 82 12
Ledamot Martin Nilsson 070-485 72 71
Suppleant Lars Nerpin 046-211 34 89
Suppleant Daniel Broms 070-360 09 44
Suppleant/sekreterare Assal Anehamre 0736-22 28 36
     

Styrelsemedlemmarnas särskilda ansvarsområden
Förråd parkeringarna Nyckel finns hos samtliga styrelseledamöter
Kontakt med myndigheter/planering Styrelsen
Utlåning av häcksax samt högtryckstvätt Styrelsen
Klotter Styrelsen
Vatten och avlopp Martin Nilsson
Skyltar/farthinder Styrelsen
Områdesskötsel och kontakt med entreprenör Victoria I-K
TV-nätet/bredband Daniel Broms
Omvärldsbevakning: Brunnshög/ motorvägsavfart/ spårväg Lars Nerpin
Renhållning och containrar Styrelsen
Belysning/garage/ asfalt Styrelsen
Lekplatser/utemiljö Styrelsen/Victoria Ikomi Kumm/Martin Nilsson
Parkering Styrelsen
Avtal Styrelsen
Hemsida Daniel Broms
   
senast ändrat 2018-05-03